Anglický vedec, ktorý sa stretol s Bahá’u’lláhom

Anglický vedec, ktorý sa stretol s Bahá’u’lláhom

V roku 1890 sa slávny cambridgeský orientalista Edward G. Browne ako jediný človek zo Západu stretol s Bahá’u’lláhom a zapísal svoj zážitok. Browne navštívil Bahá’u’lláha v Jeho dome v Akke, pričom svoje stretnutie opísal takto: Na tvár toho, na koho som hľadel, nikdy nezabudnem, aj keď ju nedokážem opísať. Tie prenikavé oči akoby vám videli… Pokračovať v čítaní

Nezaangažovanosť v straníckej politike

Nezaangažovanosť v straníckej politike

Bahájske učenie zdôrazňuje dôležitosť poslušnosti voči vláde príslušnej krajiny a jej zákonom. Hoci baháji môžu prijať nestranícke posty vo vládnych inštitúciách, nezúčastňujú sa straníckych politických aktivít a nezapájajú sa ani do diskusií o jednotlivých kandidátoch alebo stranách. Ako jednotlivci však baháji môžu v občianskych voľbách voliť podľa svojho svedomia. Súvisiace články: Ženy ako predstaviteľky náboženstva… Pokračovať v čítaní

Proces zjavovania

Proces zjavovania

Ako boli Bahá’u’lláhove slová zaznamenávané Jedinečnou črtou Bahá’u’lláhovho zjavenia je autenticita zjaveného Slova. Na rozdiel od Kristovho alebo Buddhovho učenia, ktoré ľudia zaznamenali až mnoho rokov po ich vyslovení, Bahá’u’lláhove slová sa zapisovali a autorizovali v čase jeho zjavovania. Proces zjavovania – ako baháji označujú zrod Slova Božieho – opisujú viaceré historické dokumenty. Jeden z… Pokračovať v čítaní

Systém celosvetovej správy

Systém celosvetovej správy

Bahájske spoločenstvá spravujú svoje záležitosti prostredníctvom jedinečného správneho systému, podporujúceho nový spôsob kolektívneho rozhodovania,ktorého rámec stanovil Bahá’u’lláh. Kľúčová otázka, zásad­ná pre väč­šinu dynamických hnutí, kon­fliktov a inštitúcií za posledných sto rokov znie: Ako bude ľudstvo spravovať svoje záležitosti a akým spôsobom môže čo najväčší počet ľudí dosiahnuť šťastie a blahobyt? Pred začiatkom 20. storočia bol… Pokračovať v čítaní