Vedenie

Bahájska viera nemá kňazov ani duchovných. Namiesto toho Bahá’u’lláh ustanovil volené orgány, ktoré sa starajú o život spoločenstva. Ich úlohou je výlučne správa spoločenstva. Nemajú právomoc na to, aby vysvetľovali význam bahájskych spisov. Tieto orgány existujú na úrovni miestnej – miestne duchovné rady, národnej – národné duchovné rady a medzinárodnej – Svetový dom spravodlivosti. Skladajú sa… Pokračovať v čítaní

Hudba Dragomanovcov

Hudba Dragomanovcov

Hudba Bretta Smitha a Michaela a Emily Dragomanovcov berie poslucháča na hudobnú púť príbehmi hrdinov a hrdiniek, ktorí sa rozhodli viesť život v súlade s bahájskou vierou, pre ktorú však boli prenasledovaní. Oficiálna stránka, kde sa dajú zakúpiť ich CD, pozrieť videá z koncertov i prečítať si niečo o nich je: www.smithanddragoman.com Celé skladby, dokonca… Pokračovať v čítaní

Irán má nového prezidenta

Ak ste postrehli, Irán – kolíska bahájskej viery, má nového prezidenta. Hovorí sa o ňom, že je to umiernený prezident. Napriek tomu všetky nariadenia či zákony zamerané proti bahájskej menšine sú naďalej v platnosti. Aktuálny počet bahájov-politických väzňov je 115. Sú medzi nimi matky so svojimi maličkými deťmi, dôchodcovia v silno pokročilom veku, ako aj… Pokračovať v čítaní

Otvorený list iránskej vláde

Vyše 80 slovenských pedagógov a vedcov poslalo iránskej vláde otvorený list, v ktorom ju žiadajú o ukončenie prenasledovania bahájov Spolu až 84 slovenských akademikov a vysokoškolských pedagógov podpísalo otvorený list, v ktorom požiadali iránsku vládu o ukončenie prenasledovania ich kolegov a študentov, patriacich k najväčšej náboženskej menšine v krajine – bahájskemu spoločenstvu. Medzi signatármi listu,… Pokračovať v čítaní