Neoddeliteľné zložky učenia každého náboženstva

Podľa bahájskej viery obsahuje učenie každého náboženstva dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske k Bohu, láske k blížnemu, dôležitosti modlitby, zbožnosti a rozvíjania duchovnosti, morálnom zmysle pozemského života atď. Druhú zložku predstavuje učenie spoločenské…. Pokračovať v čítaní

Zmysel života

Každé náboženstvo sa snaží ľuďom poskytnúť odpoveď na otázku, aký je zmysel života. V bahájskej viere je týchto odpovedí niekoľko. Prvou je, že človek by sa mal snažiť poznať, milovať a uctievať Boha, rozvíjať svoje duchovné a duševné schopnosti prostredníctvom modlitby, rozjímania a prehlbovania svojich znalostí o Božom učení. Duchovný rozvoj jednotlivca však v žiadnom… Pokračovať v čítaní

Vedenie

Bahájska viera nemá kňazov ani duchovných. Namiesto toho Bahá’u’lláh ustanovil volené orgány, ktoré sa starajú o život spoločenstva. Ich úlohou je výlučne správa spoločenstva. Nemajú právomoc na to, aby vysvetľovali význam bahájskych spisov. Tieto orgány existujú na úrovni miestnej – miestne duchovné rady, národnej – národné duchovné rady a medzinárodnej – Svetový dom spravodlivosti. Skladajú sa… Pokračovať v čítaní

Hudba Dragomanovcov

Hudba Dragomanovcov

Hudba Bretta Smitha a Michaela a Emily Dragomanovcov berie poslucháča na hudobnú púť príbehmi hrdinov a hrdiniek, ktorí sa rozhodli viesť život v súlade s bahájskou vierou, pre ktorú však boli prenasledovaní. Oficiálna stránka, kde sa dajú zakúpiť ich CD, pozrieť videá z koncertov i prečítať si niečo o nich je: www.smithanddragoman.com Celé skladby, dokonca… Pokračovať v čítaní