Modlitebné stretnutiaOLD

Bahájske učenie hovorí o dennej modlibe a o dôvernom spojení s Bohom ako o základe života, ktorý zasvätíme duchovnému pokroku a službe ľudstvu.

Zúčastni sa bahájskeho modlitebného stretnutia

Všetci sú prizvaní k budovaniu pulzujúceho života spoločenstva vo vlastnom susedstve. Môžete tak pomôcť napríklad organizovaním, alebo zúčastnením sa modlitebných stretnutí. Tieto stretnutia sa konajú na mnohých miestach našej republiky, často v domovoch jednotlivcov.

Ústredným bodom modlitebného stetnutia je zdieľanie modlitieb a úryvkov ze Svätých Spisov. Forma takéhoto stretnutia nie je stanovená a záleží čisto na hostiteľovi a účastníkoch. Stretnutia sú príležitosťou naučiť sa vytvoriť povznášajúce prostredie a duchovnú atmosféru. Tomu často napomáha reprodukovaná alebo živá hudba. Stretnutia by mali slúžiť k tomu, aby sme očistili svoju myseľ od starostí každodenného života a meditovali o vyššom zmysle (bytí).

 Stretnutia môže organizovať ktokoľvek

Veľmi dôležitým aspektom je skutočnosť, že tieto stretnutia môže zorganizovať ktokoľvek. Ich organizácia je veľmi jednoduchá. Ste vítaní pripojiť sa k modlitebnemu stretnutiu najblížšiemu vo vašej lokalite, pokojne sedieť, modliť sa, meditovať a užívať si radostnú a povznášajúcu atmosféru, nechávať sa inšpirovať, alebo sa aktívnejšie zapojiť a zorganizovať vlastné modlitebné stretnutie.