Študijné skupinyOLD

Účasťou na Bahájskom študijnom krúžku získajú účastníci vedomosti, duchovný náhľad a zručnosti, ktoré im umožnia prispieť k zlepšeniu spoločnosti i vlastného života. Začať môžu už vo svojom vlastnom susedstve, s ľuďmi, ktorých poznajú. Rozvoj v týchto oblastiach dosiahnu pomocou diskusií a systematického štúdia sekvencie kurzov založených na bahájskych Písmach. Tieto kurzy sú otvorené všetkým, bez ohľadu na vyznanie.

Prvá zo sekvencie siedmich kníh sa nazýva Úvahy o živote ducha. Zameriava sa na duchovné aspekty akými sú modlitba, meditácia, život a smrť a rozvoj duše. Študijné krúžky sa usporadúvajú na mnohých miestach Slovenskej republiky a sú otvorené všetkým. Budeme radi, keď sa zúčastníte a necháte sa inšpirovať Bahájskym učením. Nespočetné perly múdrosti vám pomôžu pri každodenných životných výzvach. Kurzy, ktoré ľudia študujú v študijných skupinkách, sa už stali bežnými vo všetkých bahájskych spoločenstvách v 180 krajinách sveta.

study_9559Študijné krúžky prebiehajú v priateľskej atmosfére, napomáhajúce duchovnému obohateniu jednotlivcov, ktorí sa sami cítia ako aktívni činitelia svojho vlastného učenia. Jednotlivec, ktorý krúžok organizuje len asistuje pri vedení diskusie a nie je tu v žiadnom prípade ako autoritatívny zdroj informácií. Základom je participatívna metóda a diskusie všetkých zúčastnených jednotlivcov.

Ako štúdium prebieha?

  • v malej skupinke, ktorá sa pravidelne stretáva a kde sa nikto nebojí vyjadriť svoj názor
  • prostredníctvom rôznych cvičení a diskusií, do ktorých sa aktívne zapájajú všetci účastníci
  • účastníci nielen študujú materiály, ale tiež v živote uplatňujú, čo sa naučili, a spoločne slúžia ľuďom okolo nich
  • účastníci majú možnosť postupne preštudovať celú sadu materiálov, vďaka čomu získajú systematické poznatky, zručnosti a postoje, ktoré obohatia ich život