Hľadať na stránkeVskutku vedz, že hľadajúci musí na počiatku svojho pátrania po Bohu vstúpiť do Záhrady hľadania... Pravdu musí hľadať zo všetkých síl a podľa svojich najlepších schopností, aby ho Boh viedol po chodníkoch Svojej priazne a po cestách Svojho milosrdenstva. Bahá'u'lláh