Kontakt

Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike
Sládkovičova 11, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
tel./fax: +421 2 207 66 056
mobil: +421 944 076 713
e-mail: nsa@bahai.sk
web: www.bahai.sk

 

Kontakt pre médiá

Kancelária pre styk s verejnosťou Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike
tel.: +421 910 975 104
e-mail: venus.jahanpour@bahai.sk

Adresy

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
e-mail: info@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Bratislave
e-mail: bratislava@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v B. Bystrici
P. O. Box 31, 974 01 B. Bystrica
tel: 0910 531 594
e-mail: b.bystrica@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Košiciach
P. O. Box 36, 040 11 Košice 11
tel: 055/3024032, 0904 493 608
e-mail: kosice@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Trenčíne
tel: 0905 300 128
e-mail: trencin@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Trnave
tel: 0908 394 812
e-mail: trnava@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Žiline
tel: 0905 152 798
e-mail: zilina@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Stupave
e-mail: stupava@bahai.sk

Bahájske spoločenstvo v Šali
e-mail: sala@bahai.sk


 

Bahá’í společenství ČR

Lucemburská 33,
Praha 3, 130 00
tel.: +420 222 713 496 ; +420 777 557 291
e-mail: info@bahai.cz
Facebook: Bahá’í společenství ČR