Výchova a vzdelávanie

Podľa bahájskeho učenia je človek z ontologického hľadiska najvyššou bytosťou na zemi: „Človek je najvznešenejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení.“Bahájska viera nepokladá človeka za tvora od podstaty hriešneho. Naopak, Boh stvoril človeka ako „vznešenú bytosť”, ktorá sa rodí s potenciálom nadobúdať dobré vlastnosti prostredníctvom výchovy. Bahá’u’lláh hovorí: „Človeka považujte za studnicu oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine… Pokračovať v čítaní

Ministerstvo kultúry zaregistrovalo Bahájske spoločenstvo v SR

Bahájske spoločenstvo v SR sa 19. apríla 2007 stalo registrovaným náboženským spoločenstvom po tom, čo Ministerstvo kultúry SR schválilo jeho žiadosť, ku ktorej vo februári 2007 priložilo viac ako 28.000 podpisov osôb s trvalým pobytom na Slovensku. Stalo sa tak ešte za účinnosti pôvodného zákona o registrácii, ktorý je v platnosti do začiatku mája. Bahájske… Pokračovať v čítaní