Video Svetlo svetu

Video Svetlo svetu

Celovečerný film rozprávajúci príbeh Bahá’u’lláhova pozoruhodného života a vplyvu Jeho učenie na spoločenstvo po celom svete. V anličtine so slovenskými titulkami. Súvisiace články: 200. výročie narodenia Bahá´u´lláha Posolstvo Svetového domu spravodlivosti prí príležitosti 200. výročia Bahá´u´lláhovho narodenia Audio a video materiály o bahájskej viere Kresťanstvo

Posolstvo Svetového domu spravodlivosti prí príležitosti 200. výročia Bahá´u´lláhovho narodenia

Posolstvo Svetového domu spravodlivosti prí príležitosti 200. výročia Bahá´u´lláhovho narodenia

SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI Všetkým, ktorí oslavujú Slávu Božiu Drahomilovaní priatelia, zastávame túto blahodarnú pravdu: že Boh vždy pamätal na národy zeme. Nepoznateľná skutočnosť v každom období dejín otvorila svetu brány milosti tým, že zoslala Vyslanca s úlohou morálne a duchovne podnecovať ľudí k vzájomnej spolupráci a napredovaniu. Mnoho mien týchto veľkých Svetiel ľudstva sa nedochovalo. Niektoré však žiaria v análoch minulosti… Pokračovať v čítaní

200. výročie narodenia Bahá´u´lláha

200. VÝROČIE NARODENIA BAHÁ´U´LLÁHA

Baháji na celom svete aj na Slovensku slávia v októbri tohto roku 200. výročie narodenia zakladateľa najmladšieho svetového náboženstva. Ľudia na celom svete si v októbri pripomínajú 200. výročie narodenia Bahá´u´lláha, zakladateľa bahájskej viery, ktorej princípy humanizmu a jednoty v rôznorodosti ocenili už v minulosti významné svetové osobnosti kultúrneho aj politického života (T.G. Masaryk, L.N. Tolstoj) Počas víkendu 21. –… Pokračovať v čítaní

Blahobyt ľudstva

V miere, aká bola pred desaťročím nepredstaviteľná, sa dnes vytvára a zhmotňuje ideál mieru. Z cesty ľudstva boli odbúrané prekážky, ktoré sa dlho zdali byť neprekonateľné, zdanlivo nevyriešiteľné konflikty sa začali poddávať procesu konzultácie a hľadania riešení a vynára sa ochota spoločnými medzinárodnými zákrokmi čeliť vojenskej agresii. V dôsledku toho, sa v masách ľudstva a… Pokračovať v čítaní