Slovenské osobnosti vyzývajú Irán na prepustenie bahájov

K silnejúcim medzinárodným hlasom zo strany OSN, Európskej únie, Slovenskej republiky a vlády USA volajúcim po prepustení nevinných bahájov sa na Slovensku pridala Amnesty International, mnohé mimovládne organizácie ako Človek v ohrození, Inštitút pre verejné otázky ako i novinár Andrej Bán, politológ Gregorij Mesežnikov, husľový virtuóz Peter Michalica, čelista Jozef Ľupták, režisér Matej Mináč a… Pokračovať v čítaní