Video Svetlo svetu

Video Svetlo svetu

Celovečerný film rozprávajúci príbeh Bahá’u’lláhova pozoruhodného života a vplyvu Jeho učenie na spoločenstvo po celom svete. V anličtine so slovenskými titulkami. Súvisiace články: 200. výročie narodenia Bahá´u´lláha Posolstvo Svetového domu spravodlivosti prí príležitosti 200. výročia Bahá´u´lláhovho narodenia Audio a video materiály o bahájskej viere Kresťanstvo

Neoddeliteľné zložky učenia každého náboženstva

Podľa bahájskej viery obsahuje učenie každého náboženstva dve neoddeliteľné zložky. Jednou je duchovné učenie, ktoré je nemenné a ktoré je vo svojej podstate spoločné pre všetky náboženstvá. Sem patrí učenie o jedinosti Boha, láske k Bohu, láske k blížnemu, dôležitosti modlitby, zbožnosti a rozvíjania duchovnosti, morálnom zmysle pozemského života atď. Druhú zložku predstavuje učenie spoločenské…. Pokračovať v čítaní

Čo znamená žiť bahájsky život?

Nebyť príčinou zármutku iného. Byť láskyplný voči všetkým ľuďom a mať ich rád čistým duchom. Ak nám niekto oponuje alebo nás zraní, vydržať to, byť čo najláskavejší a nadovšetko milovať ľudí. Ak sa vyskytne najväčšia pohroma, radovať sa, pretože tieto veci sú darmi a milosťou Boha. Nevravieť o chybách iných, modliť sa za nich a… Pokračovať v čítaní

Pre deti (a ich rodičov) – výchova k dobrým vlastnostiam a morálke

Pre deti (a ich rodičov) - výchova k dobrým vlastnostiam a morálke

Výchova k morálke a k dobrým vlastnostiam je rovnako dôležitá ako všetko ostatné, čo svojim deťom dávame. Šťastie detí závisí od duchovného správania. Keď sa vám narodí bábätko, určite mu chcete dať všetko to najlepšie. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú mu podľa učenia bahájskej viery môžete dať, je to, že ho budete viesť k duchovnosti… Pokračovať v čítaní