Ženy a muži z pohľadu bahájskej viery

Bahájska viera, ako prvá zo svetových náboženstiev, hovorí o rovnoprávnosti mužov a žien. Táto rovnoprávnosť zahŕňa rovnaké možnosti vzdelania pre mužov i pre ženy, účasť žien na náboženskom i politickom živote atď., ale neznamená to, že by muži a ženy mali rovnaké úlohy. Sú oblasti, v ktorých je jeden z nich nezastupiteľný. Pri ženách je… Pokračovať v čítaní

Ženy ako hrdinky

„… emancipáciu žien ale zastaviť nedokážete …“ Povedala predtým, než bola uškrtená. A jej predpoveď nezostala nenaplnená. Krásna a vzdelaná poetka menom Táhirih, ktorá bola inšpirovaná novým náboženským učením hlásaným v Perzii od roku 1844, je i dnes príkladom odvahy pri šírení zásady rovnoprávnosti mužov a žien. Táto zásada je ústredným bodom spoločenského učenia bahájskej… Pokračovať v čítaní

Povinné vzdelanie pre všetkých ľudí na celom svete

Napriek tomu, že u nás je povinné vzdelanie samozrejmosťou, nie všade na svete je to tak. Bahá’u’lláh stanovuje, že vzdelanie má byť povinné pre všetkých ľudí na svete. Má mať rovnaké osnovy pre dievčatá i chlapcov. Baháji preto v krajinách, kde je vysoká negramotnosť, organizujú projekty na jej odstránenie. Takéto projekty prebiehajú hlavne v krajinách tretieho… Pokračovať v čítaní

Ženy ako predstaviteľky náboženstva

Podľa učenia bahájskej viery sa od žien očakáva, že budú zastávať vedúce funkcie a že sa budú aktívne zúčastňovať na spravovaní záležitostí spoločenstva. Pozoruhodný príklad tohto princípu možno nájsť v ranej histórii bahájskej viery – v živote Bahiyyih Khánum, Bahá’u’lláhovej dcéry. Táto mimoriadna žena sa dvakrát musela chopiť celosvetovej správy záležitostí bahájskeho spoločenstva. Zaujímavé je… Pokračovať v čítaní