Prečo sa dlhoročný katolícky kňaz stal bahájom

Tento stručný životný príbeh uverejňujem po tom, čo som dostal veľa žiadostí, aby som napísal, ako som ja, 50 rokov aktívny katolík a z toho 30 rokov oddaný kňaz vo veku 74 rokov našiel a prijal bahájsku vieru, zjavenú Bahá´u´lláhom – jednoznačne Prisľúbeným všetkých hlavných náboženstiev. Predovšetkým chcem povedať, že vôbec neľutujem toho, že som… Pokračovať v čítaní

Bahájska teológia

Základnou tézou, od ktorej sa obraz Boha v bahájskej viere odvíja, je monoteizmus. Ide teda o jediného Boha, ktorého v prvom rade charakterizuje transcendentálnosť a absolútnosť. Pojem Boh pre bahájov vymedzuje Sväté Písmo bahájskej viery pozostávajúce z Bahá’u’lláhových spisov. Boh pre bahájov nie je „len myšlienkou“ (Kant) ani „užitočnou fikciou“ (Vaihinger). Bahájske učenie hovorí o… Pokračovať v čítaní

Citáty o kresťanstve z bahájskych spisov

Božský pôvod kresťanstva je bezpodmienečne uznaný Čo sa týka kresťanstva, treba bez váhania a rozhodne povedať, že jeho božský pôvod sa bezpodmienečne uznáva, že postavenie Ježiša Krista ako Syna a Jeho božskosť sa otvorene potvrdzuje, že božská inšpirácia Evanjelia sa plne doznáva, že sa vyznáva skutočnosť tajomstva nepoškvrnenosti Panny Márie a prvoradosť Petra, princa apoštolov,… Pokračovať v čítaní

Kresťanstvo

Vzťah bahájskej viery a kresťanstva Baháji veria v jedného Boha, toho istého Boha, v ktorého veria kresťania, židia či moslimovia. A ďalej vysvetľujú, že dôvodom pre existenciu toľkých náboženstiev nie je to, že by niektoré náboženstvo bolo „pravé” a iné nie. Baháji veria, že všetky náboženstvá sú pravé. Všetky ich prijímajú a veria vo všetkých… Pokračovať v čítaní