Bahájska letná škola: Na ceste učenia sa

Bahájska letná škola: Na ceste učenia sa

Program: Tento rok budeme na Bahájskej letnej škole spoločne skúmať otázky osobného života a života spoločenstva. Bahájska letná škola bude vedená prostredníctvom diskusií a workshopov, ktoré si pripravíme sami. V skupinách budeme študovať Sväté písmo na vybrané témy. Každý deň bude v popoludňajších hodinách workshop špeciálne pre mládež zameraný na rôzne aspekty života podľa Bahá´u´lláhovho učenia. Program pre deti a mladšiu… Pokračovať v čítaní

Fungovanie spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva Činnosť spoločenstva riadia na základe spoločnej konzultácie volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré… Pokračovať v čítaní