Nezaangažovanosť v straníckej politike

Nezaangažovanosť v straníckej politike

Bahájske učenie zdôrazňuje dôležitosť poslušnosti voči vláde príslušnej krajiny a jej zákonom. Hoci baháji môžu prijať nestranícke posty vo vládnych inštitúciách, nezúčastňujú sa straníckych politických aktivít a nezapájajú sa ani do diskusií o jednotlivých kandidátoch alebo stranách. Ako jednotlivci však baháji môžu v občianskych voľbách voliť podľa svojho svedomia.