Odstránenie všetkých predsudkov

Na to, aby bolo možné uskutočniť niektoré z princípov bahájskej viery, ako napríklad zjednotenie ľudstva či celosvetový mier, je potrebné, aby sa ľudia vzdali svojich predsudkov, ktoré sa týkajú rasy, náboženstva, farby pleti, národnosti, spoločenskej triedy atď. Bahájske spoločenstvo, ktorého príslušníci pochádzajú z viac ako 2.100 rozličných národností či etník a z rozmanitých náboženských prostredí,… Pokračovať v čítaní

Čo s náboženským fanatizmom a predsudkami?

Svetová verejnosť je nútená, aby sa čoraz serióznejšie zaoberala fenoménom náboženského fanatizmu a z neho v niektorých prípadoch plynúceho terorizmu. Práve preto tisícky predstaviteľov rozličných náboženstiev po celom svete, teda aj na Slovensku, dostali v roku 2003 posolstvo od najvyššieho orgánu bahájskeho spočenstva, v ktorom je vyslovené presvedčenie, že „Boh je jeden a že bez ohľadu… Pokračovať v čítaní