Fungovanie spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva Činnosť spoločenstva riadia na základe spoločnej konzultácie volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré… Pokračovať v čítaní

Svetový deň náboženstiev

Tretia nedeľa v januári  je Svetovým dňom náboženstiev. Tento deň nám má pripomenúť potrebu náboženskej znášanlivosti a tolerancie. A to nielen tolerancie v rámci kresťanských cirkví, ale aj tolerancie v omnoho širšom zmysle slova. Tolerancie medzi jednotlivými svetovými náboženstvami, ku ktorým okrem kresťanstva patrí aj judaizmus, islam, budhizmus, bahájska viera a mnohé ďalšie. Z čoho… Pokračovať v čítaní

Čo s náboženským fanatizmom a predsudkami?

Svetová verejnosť je nútená, aby sa čoraz serióznejšie zaoberala fenoménom náboženského fanatizmu a z neho v niektorých prípadoch plynúceho terorizmu. Práve preto tisícky predstaviteľov rozličných náboženstiev po celom svete, teda aj na Slovensku, dostali v roku 2003 posolstvo od najvyššieho orgánu bahájskeho spočenstva, v ktorom je vyslovené presvedčenie, že „Boh je jeden a že bez ohľadu… Pokračovať v čítaní