Študiné skupiny v slovenských mestách

Kurzy postavené na materiáloch inštitútu Ruhi zabezpečuje na Slovensku Slovenský vzdelávací inštitút, pričom prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto má o štúdium záujem. Štúdium zatiaľ prebieha vo viacerých slovenských mestách. Štúdium je bezplatné, cena študijných materiálov je symbolická. Dĺžka trvania kurzu je približne 30 hodín a prihlásiť sa možno na adrese email hidden; JavaScript is required. A… Pokračovať v čítaní

Kurzy sa vyučujú aj na Univerzite BARI v Taliansku

Študijné skupinky pre bahájov a ľudí, pre ktorých je dôležitý duchovný rozvoj sa konajú po celom svete. V krátkosti vám prinášame skúsenosti z Talianka: Beppe Robiati hovorí o tom, ako sa s týmito kurzami na fakulte pedagogiky na Univerzite BARI v Taliansku začínalo: „Kurz sa začal tým, že sme 15 dobrovoľníkov z obecenstva požiadali, aby… Pokračovať v čítaní

Fungovanie spoločenstva

Fungovanie a činnosť spoločenstva Činnosť spoločenstva riadia na základe spoločnej konzultácie volené orgány. Každý jednotlivec má možnosť prispievať svojimi návrhmi k činnosti spoločenstva. Tá sa sústreďuje na zlepšenie života jednotlivcov a spoločnosti bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Na aktivitách bahájskeho spoločenstva sa preto môžu zúčastniť ľudia každého vierovyznania. Ide v prvom rade o aktivity, ktoré… Pokračovať v čítaní

Skúsenosti z Austrálie

Jednou zo študijných skupín, stretávajúcich sa po celom svete, je aj skupinka v austrálskom Queenslande, ktorá sa začala stretávať v roku 2001. V rámci študijnej skupinky neexistuje tradičná úloha učiteľa – tútor pomáha účastníkom, aby sa sústredili na danú tému. „Každý člen si uvedomuje, že hrá dôležitú úlohu pri vytváraní študijnej skupinky a je zodpovedný za… Pokračovať v čítaní