Vedenie

Bahájska viera nemá kňazov ani duchovných. Namiesto toho Bahá’u’lláh ustanovil volené orgány, ktoré sa starajú o život spoločenstva. Ich úlohou je výlučne správa spoločenstva. Nemajú právomoc na to, aby vysvetľovali význam bahájskych spisov. Tieto orgány existujú na úrovni miestnej – miestne duchovné rady, národnej – národné duchovné rady a medzinárodnej – Svetový dom spravodlivosti. Skladajú sa… Pokračovať v čítaní

Prísľub svetového mieru

Prehlásenie Svetového domu spravodlivosti V októbri 1985 Národom sveta: Veľký mier, ku ktorému sa po stáročia upínali srdcia ľudí dobrej vôle, ktorého predstavu ospevovali nespočetné generácie básnikov a predvídali proroci a ktorého príchod od vekov sľubovali všetky sväté písma, je teraz konečne reálnou možnosťou, dosiahnuteľnou pre všetky národy sveta. Prvýkrát v histórii sa stala táto… Pokračovať v čítaní

Čo s náboženským fanatizmom a predsudkami?

Svetová verejnosť je nútená, aby sa čoraz serióznejšie zaoberala fenoménom náboženského fanatizmu a z neho v niektorých prípadoch plynúceho terorizmu. Práve preto tisícky predstaviteľov rozličných náboženstiev po celom svete, teda aj na Slovensku, dostali v roku 2003 posolstvo od najvyššieho orgánu bahájskeho spočenstva, v ktorom je vyslovené presvedčenie, že „Boh je jeden a že bez ohľadu… Pokračovať v čítaní