Čo s náboženským fanatizmom a predsudkami?

Svetová verejnosť je nútená, aby sa čoraz serióznejšie zaoberala fenoménom náboženského fanatizmu a z neho v niektorých prípadoch plynúceho terorizmu. Práve preto tisícky predstaviteľov rozličných náboženstiev po celom svete, teda aj na Slovensku, dostali v roku 2003 posolstvo od najvyššieho orgánu bahájskeho spočenstva, v ktorom je vyslovené presvedčenie, že „Boh je jeden a že bez ohľadu… Pokračovať v čítaní