Prečo si človek zvolí určité náboženstvo?

Mnoho ľudí sa na náboženstvo pozerá ako na kultúrne dedičstvo predkov. Byť členom nejakého náboženského spoločenstva je pre nich často dané tradíciou v danej rodine či v danej krajine. Veľakrát si ľudia hovoria, že sú nasledovníkmi toho-ktorého náboženstva, pretože sa narodili v určitej krajine, kde je určitá tradícia. Avšak byť skutočne aktívnym príslušníkom určitého náboženstva… Pokračovať v čítaní