Blahobyt ľudstva

V miere, aká bola pred desaťročím nepredstaviteľná, sa dnes vytvára a zhmotňuje ideál mieru. Z cesty ľudstva boli odbúrané prekážky, ktoré sa dlho zdali byť neprekonateľné, zdanlivo nevyriešiteľné konflikty sa začali poddávať procesu konzultácie a hľadania riešení a vynára sa ochota spoločnými medzinárodnými zákrokmi čeliť vojenskej agresii. V dôsledku toho, sa v masách ľudstva a… Pokračovať v čítaní

Má sa náboženstvo vyučovať na školách?

„Poskytnite svojmu dieťaťu dobré vzdelanie. Usilujte sa, aby dostalo to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Nech sa môže tešiť z výhod tohto nádherného veku. Spravte všetko pre to, aby deti duchovne rástli.“ ‘Abdu’l-Bahá V poslednom čase sa v médiách objavili články, ktoré sa zaoberali otázkou výučby náboženstva, príp. etickej výchovy na prvom stupni základných škôl…. Pokračovať v čítaní

Ženy ako predstaviteľky náboženstva

Podľa učenia bahájskej viery sa od žien očakáva, že budú zastávať vedúce funkcie a že sa budú aktívne zúčastňovať na spravovaní záležitostí spoločenstva. Pozoruhodný príklad tohto princípu možno nájsť v ranej histórii bahájskej viery – v živote Bahiyyih Khánum, Bahá’u’lláhovej dcéry. Táto mimoriadna žena sa dvakrát musela chopiť celosvetovej správy záležitostí bahájskeho spoločenstva. Zaujímavé je… Pokračovať v čítaní

Výchova a vzdelávanie

Podľa bahájskeho učenia je človek z ontologického hľadiska najvyššou bytosťou na zemi: „Človek je najvznešenejší a najdokonalejší zo všetkých stvorení.“Bahájska viera nepokladá človeka za tvora od podstaty hriešneho. Naopak, Boh stvoril človeka ako „vznešenú bytosť”, ktorá sa rodí s potenciálom nadobúdať dobré vlastnosti prostredníctvom výchovy. Bahá’u’lláh hovorí: „Človeka považujte za studnicu oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine… Pokračovať v čítaní