Zmysel života

Každé náboženstvo sa snaží ľuďom poskytnúť odpoveď na otázku, aký je zmysel života. V bahájskej viere je týchto odpovedí niekoľko. Prvou je, že človek by sa mal snažiť poznať, milovať a uctievať Boha, rozvíjať svoje duchovné a duševné schopnosti prostredníctvom modlitby, rozjímania a prehlbovania svojich znalostí o Božom učení. Duchovný rozvoj jednotlivca však v žiadnom… Pokračovať v čítaní