Báb – Zvestovateľ bahájskej viery
Bábova svätyňa na Hore Karmel v Hajfe, Izraeli – pre bahájov jedno z najsvätejších miest na svete.

Báb – Zvestovateľ bahájskej viery

V polovici 19. storočia, ktoré bolo jedným z najbúrlivejších období svetovej histórie, jeden mladý obchodník v Iráne hlásal, že je Nositeľom posolstva, ktoré zmení život ľudstva. V čase, keď táto krajina prechádzala hlbokým morálnym úpadkom, Jeho posolstvo vzbudilo nadšenie a nádej v každej spoločenskej triede a rýchlo pritiahlo tisícky nasledovníkov. Prijal pomenovanie Báb, ktoré v preklade z arabčiny znamená Brána.

Bábova výzva k duchovnej a morálnej reforme a pozornosť, ktorú venoval zlepšeniu postavenia žien a života chudobných, predstavovali revolučný recept na duchovnú obrodu. Zároveň založil vlastné samostatné, nezávislé náboženstvo, ktoré inšpirovalo Jeho nasledovníkov k zmene života a veľkým hrdinským skutkom.

Báb hlásal, že ľudstvo stojí na prahu novej doby. Jeho poslaním, ktoré trvalo len šesť rokov, bolo pripraviť cestu pre príchod Bahá’u’lláha, Prejavu Božieho, ktorý prinesie vek mieru a spravodlivosti, prisľúbený vo všetkých svetových náboženstvách.


„Jeho život je jeden z najpozoruhodnejších príkladov odvahy, ktorú malo ľudstvo česť uzrieť.“

Pocta, ktorú vzdal Bábovi francúzsky autor 19. storočia A. L. M. Nicolas