Mládež

Mladí ľudia hrali neoceniteľnú rolu v rámci celej bahájskej histórie. Keď Báb zjavil svoje poslanie mal iba 25 rokov a množstvo z jeho nasledovateľov bolo mladších ako on sám. Aj počas života Bahá’u’lláha a Abdu’l-Bahá boli mladí ľudia na čele všetkých zmien, ktoré ich myšlienky priniesli ľudstvu. Práve mladí ľudia majú totiž častokrát väčšiu odvahu prijať zmenu ako aj vieru, že prinesie pozitívne výsledky.

Dnes, pod vedením Svetového domu spravodlivosti, tvoria mladí ľudia najdôležitejšiu skupinu pri snahe o duchovný rast ľudstva a zlepšenie sveta. Ich aktivity sú tak rozsiahle a mnohoraké, že by sme ich na týchto stránkach iba ťažko stručne popisovali. Celkový obraz pomôže načrtnúť informácia, že len v roku 2013 sa po celom svete konalo viac ako 114 konferencií venovaných iba mladým ľuďom. Výstupom z týchto aktivít sú mnohopočetné materiály podporujúce ich aktivity v rámci služby ľudstvu.