Budova Medzinárodného bahájskeho archívu v Haife

Objednávka kníh

Na tejto stránke vám predstavujeme niektoré z titulov, ktoré vám naše vydavateľstvo ponúka. Ide o rozličné žánre, od kníh pre hĺbavých čitateľov až po zábavné čítanie. Určite si medzi nimi nájdete niečo, čo sa vám bude páčiť. Pre objednanie postupujte nasledovne:

 1. Vyberte si tituly, o ktoré máte záujem.
 2. Objednávku vybavíte prostredníctvom e-mailovej adresy info@bahai.sk. Je potrebné, aby ste uviedli svoje telefónne číslo, aby sme sa s vami mohli v prípade nejasností spojiť. Nezabudnite uviesť presnú poštovú adresu na doručenie publikácií. Zaručujeme vám, že tieto údaje nebudú využívané iným spôsobom. Pred odoslaním objednávky si prosím prečítajte poučenie o spracúvaní osobných údajov. Tým, že nás kontaktujete potvrdzujete, že ste sa s týmto poučením oboznámili.
 3. Odoslaním e-mailu nám pošlete záväznú objednávku, na základe ktorej vám objednané knihy pošleme alebo pripravíme na osobné vyzdvihnutie.
 4. Vaše objednávky vybavuje Vydavateľstvo Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike, Sládkovičova 11, 811 06, Bratislava, IČO: 37 929 437, DIČ: 2023639618.
 5. Máte možnosť si vybrať z niekoľkých spôsobov platby:

  • Dobierka - vybrané tituly vám zašleme na dobierku. Pri preberaní dobierky zaplatíte cenu vybraných titulov a poštový poplatok za dobierku (podľa sadzobníka Slovenskej pošty).
  • Osobne - v niekoľkých slovenských mestách je možné vyzdvihnúť si objednávku osobne. Ozveme sa vám telefonicky alebo e-mailom a dohodneme sa na prevzatí objednávky a platbe.
  • Bankový prevod - týmto spôsobom musíte najskôr poslať celú čiastku za vybrané tituly bankovým prevodom na náš účet. Pred tým, než tak urobíte, počkajte kým vám objednávku e-mailom potvrdíme. Po doručení vašej platby vám poštou pošleme objednané tituly. Pri tomto spôsobe platby poštovné uhradíme za vás.

   Údaje na zadanie bankového prevodu:
   Číslo účtu: SK19 1100 0000 0026 2578 7834
   Konštantný symbol: 0004
   Variabilný symbol: vaše telefónne číslo

Neviete si vybrať? Určite nebudete sklamaní, ak si objednáte Múdrosť, láska, šťastie v kombinácii s knižkou Boh má smiech rád. Zdarma vám k nim zašleme Ruže lásky a brožúrku Zoznámte sa s bahájskou vierou. Tento skvelý mix štyroch úvodných publikácií vám pošleme iba za 8,30 €.


Spisy Bahá’u’lláha

Kitáb-i-íqán (Kniha istoty)

Bahá’u’lláh

Dá sa povedať, že Kniha istoty je jedna z najdôležitejších duchovných kníh v celej náboženskej histórií. Bahá’u’lláh v nej vysvetľuje jednotu svetových náboženstiev, opisuje univerzálnosť zjavení, ktoré ľudstvo dostalo od Prejavov Božích, vysvetľuje ich základné učenia a osvetľuje alegorické pasáže z Nového zákona a Koránu, ktoré spôsobili zrod nedorozumení medzi nábožeskými vodcami, praktikmi a verejnosťou. Napísaná v priebehu dvoch dní a dvoch nocí, Kniha istoty je v slovách Shoghiho Effendiho „najdôležitejšou knihou o duchovnom význame“ bahájskej viery.

Cena: 9,00 €

191 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Kitáb-i-iqán (Kniha istoty)

Kitab-i-aqdas (Najsvätejšia kniha)

Bahá’u’lláh

Spomedzi viac než sta zväzkov tvoriacich posvätné Bahá’u’lláhove spisy sa Kitáb-i-aqdas pripisuje výnimočná dôležitosť. Bahá’u’lláhovo posolstvo si nárokuje to, že „celý svet vybuduje odznova“. Tak znie Jeho odvážne tvrdenie. Kitáb-i-aqdas je pritom Chartou budúcej celosvetovej civilizácie, ktorú Bahá’u’lláh prišiel vystavať. Jej ustanovenia pevne spočívajú na základoch, ktoré položili minulé náboženstvá. Slovami Bahá’u’lláha: „Toto je tá nemenná viera Božia, večná v minulosti, večná v budúcnosti.“ V tomto zjavení sa predstavy minulosti dostávajú na novú úroveň chápania. Spoločenské zákony sú pozmenené tak, aby vyhovovali nadchádzajúcej dobe, a sú určené na to, aby ľudstvo priviedli ku svetovej civilizácii, ktorej nádheru si teraz sotva dokážeme predstaviť.

Cena: 13,00 €, momentálne vypredané

302 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Kitab-i-aqdas (Najsvätejšia kniha)

Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitab-i-aqdas

Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb­-i­-aqdas sú určené každému záujemcovi, ktorý sa chce začítať priamo do posvätného textu a zistiť, ako Bahá’u’lláh formuloval významnú časť Svojho učenia: „… toto božské učenie predstavuje liek pre chorý a trpiaci svet a liečivý balzam na rany tela ľudstva. Predstavuje duch života, archu spasenia, magnet priťahujúci sem dolu večnú slávu a dynamickú moc na motiváciu vnútorného ja v človeku.“

Z tematického hľadiska kniha obsahuje „… pravidlá a zásady, ktoré predstavujú samotný základ Jeho viery, a to tak, že [Bahá’u’lláh] znovu potvrdil pravdy, ktoré bol už prv vyhlásil; rozpracoval a objasnil niektoré zo zákonov, ktoré už bol stanovil; zjavil ďalšie proroctvá a varovania a určil dodatočné nariadenia určené na to, aby dopĺňali ustanovenia v Jeho Najsvätejšej knihe. … Tieto tabuľky – mocné a záverečné výlevy Jeho nevyčerpateľného pera – musia byť zaradené medzi najvyberanejšie plody Jeho mysle a značia naplnenie Jeho štyridsaťročného pôsobenia.“

Cena: 12 €

256 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitab-i-aqdas

Epištola Synovi Vlka

Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh napísal stovku kníh. Obsahujú zákony, zásady a nabádania; varovania a proroctvá; modlitby a meditácie; komentáre, vysvetlenia, rozpravy a homílie; oznámenie o Jeho poslaní kráľom, ministrom a duchovným Východu i Západu; spisy špecificky určené vedúcim osobnostiam v oblasti politiky, literatúry, mysticizmu, obchodu a humanitných vied. Jeho posledná rozsiahlejšia tabuľka sa nachádza v tejto knihe nazvanej Epištola Synovi Vlka. Bola zjavená asi rok pred Jeho smrťou v roku 1892.

Študovať spisy je zamestnanie na celý život. Hoci základné zásady bahájskej viery pochopíme rýchlo, celé jej učenie je rozsiahle a odkrýva nám nové obzory zároveň s tým, ako získavame nové skúsenosti: „Všetko požehnanie je čo do pôvodu božské, ale žiadne nemožno prirovnať k moci intelektuálneho skúmania a bádania, ktoré predstavuje večný dar, prinášajúci plody nekonečného potešenia… Všetko ostatné požehnanie je dočasné. Toto nám zostane naveky.“

Cena: 10 €

168 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Epištola Synovi Vlka

Sedem údolí a Štyri údolia

Bahá’u’lláh

Jedno z Bahá’u’lláhových najznámejších mystických diel. Popisuje cestu duše, ktorá hľadá zmysel svojho bytia a snaží sa priblížiť k Bohu. Bahá’u’lláh popisuje stav duše v jednotlivých etapách skúmania – hovorí o údolí hľadania, lásky, poznania, jednoty, spokojnosti, údivu a úplnej ničoty. Jedno z najobľúbenejších Bahá’u’lláhových diel, ku ktorému sa budete neustále vracať.

Cena: 3,30 €

116 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Skryté slová

Bahá’u’lláh

Jedno z najznámejších a najčítanejších Bahá’u’lláhových diel, ktoré sa stalo neustálym spoločníkom mnohých ľudí na celom svete. V stručných a pôsobivých výrokoch je zhrnuté celé duchovné a etické posolstvo bahájskej viery, s ktorým sa môže stotožniť každý hľadajúci.

Cena: 1 €

54 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk


Modlitby a slová na meditáciu od Bahá’u’lláha, Bába a ‘Abdu’l-Bahu

Modlitbičky

Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá

Ako rodičia sa snažíme postarať o všetky potreby svojich detí ‒ tie duchovné by nemali byť výnimkou. Nová knižka s názvom Modlitbičky nám v tom môže pomôcť. Ide o 32-stranovú knižôčku formátu, ktorý sa hodí do malých detských ručičiek. Texty sprevádzajú príťažlivé celostranové obrázky. Nájdete v nej 20 modlitieb, ktoré môžete svoje deti už od narodenia učiť, a dať im tak na celý život vzácny duchovný dar ‒ lásku k Bohu.

Knižka je vytlačená na kvalitnom lesklom papieri, aby sa k nej vaše deti mohli každodenne vracať.

Cena: 2 €

32 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Bahájske modlitby

Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá

Výber z modlitieb Bahá’u’lláha, zakladateľa bahájskej viery, ako i ďalších dvoch ústredných postáv viery Bába a ‘Abdu’l­-Bahu. Obsahuje nádherné a inšpirujúce modlitby vzťahujúce sa na tie najrozličnejšie aspekty ľudského života.

Cena: 2,70 €

135 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Úvahy na 2 minúty

Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá

Obsahuje kratučké zamyslenia na rozličné témy. Je to malá knižka, ktorú si jednoducho môžete vložiť do vrecka a čítať v akomkoľvek poradí kedykoľvek, keď budete mať chuť na niečo povzbudivé a pozitívne.

Cena: 1 €, momentálne vypredané

56 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Úvahy na 2 minúty

Potešenie pre dušu

Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá

Vyhraďte si čas iba pre seba a začítajte sa do inšpirujúcich slov. Potešenie pre dušu obsahuje na úvod kratučkú zbierku citátov na tému rozvoja duchovnosti prostredníctvom modlitby, pretože „božské záležitosti sú príliš hlboké na to, aby sa dali vyjadriť bežnými slovami.“ Ďalej sú v nej zaradené väčšinou doposiaľ nepreložené modlitby, ktoré vyjadrujú „lásku človeka k Bohu“, ale aj prianie, aby ľudia vzájomne žili v láske.

Cena: 1 €

56 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Potešenie pre dušu

Ruže lásky

Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá

Výber z bahájskych spisov, ktoré prevrávajú priamo do duše človeka. Táto knižka prináša posolstvo nádeje a viery v ušľachtilú budúcnosť ľudstva. Hoci predstavuje iba zopár kvapiek z rozľahlého oceánu bahájskych spisov, odráža podstatu učenia, ktoré v minulom storočí svetu priniesol Bahá’u’lláh, zakladateľ bahájskej viery. Vyjadruje myšlienky jednoty, svetového mieru a vzájomnej lásky, ktoré upútali milióny ľudí na celom svete. A nielen to. Prenikli do každodenného života mnohých svetoznámych osobností ako i najjednoduchších obyvateľov každého kúta planéty a dokázali ho pozitívne zmeniť. Najpredávanejšia bahájska publikácia v SR. Vhodná ako dar, skvelá na každodenné zamyslenia.

Cena: 1 €

32 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Ruže lásky

Svetlo svetu

Bahá’u’lláh

Výber citátov zo spisov Bahá’u’lláha vydaný pri príležitosti 200. výročia Jeho narodenia. Táto malá knižka ponúka stručný Bahá’u’lláhov životopis a desiatky krátkych úryvkov na rôznorodé témy vybrané z Jeho piatich diel. Reprezentujú zlomok duchovného posolstva, ktoré prinieslo svetu nové svetlo, nový duchovný impulz, a ovplyvnilo životy mnohých ľudí.

Cena: 0,50 €

44 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia knihy: Svetlo svetu


Spisy ‘Abdu’l-Bahu

Odpovědi na některé otázky

‘Abdu’l-Bahá

Táto kniha otázok a stručných odpovedí obsahuje vysvetlenia problémov, ktoré už oddávna zamestnávali myseľ filozofov i obyčajných ľudí. Zaoberá sa dôkazmi existencie Boha, rozmanitými duchovnými otázkami, vysvetleniami zázrakov, symbolov a proroctiev Biblie, mnohými kresťanskými témami (od krstu, vzkriesenia, Ducha Svätého až po predurčenie), definíciou duše a ducha, zmyslom života, problémami dobra a zla, Božej spravodlivosti atď.

Cena: 8,00 €

320 strán, mäkká väzba, český jazyk


Iná literatúra

Boh má smiech rád

William Sears

Máte radi smiech? Ak áno, tak potom táto knižka je pre vás. Bude vás baviť od začiatku až do konca. William Sears, ktorý dlhú dobu pôsobil v mnohých rozhlasových a televíznych staniciach ako tvorca zábavných programov, humorne rozpráva svoj životný príbeh. Popisuje svoje nezbednosti počas detstva, ťažké obdobie mladosti i veselé časy svojho manželstva. Spolu s množstvom humoru sa v tejto knihe objavujú i vážne myšlienky.

Táto knižka je veľmi vhodná ako dar i ako úvod do bahájskej viery.

Cena: 4,00 €

165 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Bahá’u’lláh

Stručný životopis zakladateľa bahájskej viery – Bahá’u’lláha. Ide o strhujúci príbeh, ktorý ovplyvnil životy miliónov ľudí na svete. Knižka obsahuje mnoho Bahá’u’lláhových citátov, ktoré vypovedajú o rozličných obdobiach Jeho života. Objasňuje i niektoré zásady Bahá’u’lláhovho učenia ako i výroky o tom, že s Bahá’u’lláhovým príchodom sa naplnili prísľuby a proroctvá všetkých predchádzajúcich náboženstiev.

Cena: 0,50 €

53 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Bahá’u’lláh ‒ Kníže pokoje: Portrét

David Hoffman

Vynikajúca kniha pre každého, kto si rád prečíta príbeh o živote Bahá’u’lláha, ktorý čitateľovi nemôže nepripomenúť život Krista. Ide o zatiaľ najpodrobnejšie spracovaný životopis zakladateľa bahájskej viery, ktorý bol v preklade sprístupnený slovenským čitateľom. Kniha zasadzuje udalosti Bahá’u’lláhovho života do širšieho kontextu svetových dejín, pričom sa z nej dozvedáme mnoho i o dejinách krajiny, ktorá nám nie je veľmi známa – Perzie 19. storočia. Autor v roku 1998 navštívil Slovensko.

Cena: 3,80 €

168 strán, mäkká väzba, český jazyk

Brilantní důkaz

Mírzá Abu’l-Fadl

Táto knižka je síce stručná, ale uspokojivo odpovedá na otázky každého, kto sa zaujíma o vzťah kresťanstva a bahájskej viery. Okrem toho výstižne objasňuje nové princípy a zásady, ktoré Bahá’u’lláh priniesol vo Svojej Najsvätejšej knihe a ktoré sa nenachádzajú v predchádzajúcich náboženstvách. Vznikla ako odpoveď na nepriaznivý článok kresťanského misionára Petera Z. Eastona pôsobiaceho v Perzii, ktorý bol publikovaný v časopise Evangelical Christendom.

Cena: 2 €

64 strán, mäkká väzba, český jazyk

Rodinný život

(zbierka citátov)

Výber z bahájskych spisov, ktoré sa často zaoberajú rodinným životom, manželstvom a výchovou detí. Bahá’u’lláh v nich potvrdil sviatosť manželstva a zdôraznil jeho význam najmä pre výchovu detí, ale aj pre vzájomnú podporu a duchovný rozvoj partnerov. Ako prvý Boží Posol ustanovil monogamiu. Jeho spisy taktiež kladú dôraz na posilňovanie rodinný pút a na poslušnosť detí voči rodičom.

Cena: 1 €, momentálne vypredané

35 strán, mäkká väzba, český jazyk

Kristus a Bahá’u’lláh

George Townshend

Kniha, ktorú by si nemal nechať ujsť každý kresťan. George Townshend bol vysokým hodnostárom anglikánskej cirkvi, ktorý sa po štyridsiatich rokoch pôsobenia v cirkvi vzdal kňazského stavu, pretože uveril, že Bahá’u’lláh naplnil proroctvá Biblie týkajúce sa druhého príchodu Krista a že priniesol posolstvo, ku ktorému sa upierajú nádeje všetkých celého kresťanského sveta.

Cena: 2,80 €

98 strán, mäkká väzba, český jazyk

Vysloboďte slnko (rané dejiny bahájskej viery)

William Sears

Pútavým spôsobom podaný príbeh z raného obdobia bahájskej viery. Opisuje jedinečnú osobnosť Bába, ktorý hlásal, že príchod Prisľúbeného už nie je ďaleko. S jeho tvrdením sa v priebehu niekoľkých mesiacov stotožnili tisícky ľudí, z ktorých vyše dvadsaťtisíc za svoje presvedčenie položilo život. Bábova poprava sa pritom spája so zázrakom, ktorý okrem tejto knihy popísali mnohí očití svedkovia a historici 19. storočia. Siahnite po tejto knihe a dozviete sa, čo sa odohralo v posledných minútach Bábovho života.

V dodatku tejto knihy nájde čitateľ objasnenie biblických proroctiev týkajúcich sa doby návratu Krista a jej znamení.

Cena: 3,30 €

317 strán, tvrdá väzba, slovenský jazyk

Zásady Bahá’í správy

(zbierka citátov)

Zbierka citátov popisujúca nielen duchovnú a konkrétnu podstatu bahájskej správy, ale aj zaoberajúca sa takými otázkami, ako napríklad duchovné zážitky, meditácia, povinnosť pracovať, bahájske manželstvo a svadobné obrady, pohreb, samovražda, bahájsky kalendár atď.

Cena: 1,00 €

123 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Baháji

Profilový časopis o bahájskej viere a celosvetovom bahájskom spoločenstve.

Cena: 2,00 €

96 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

Elektronická verzia časopisu: Baháji