Bahá’u’lláh a Jeho zmluva

„Tieto sväté Prejavy sú sťa príchod jari na svet... Pretože každá jar je časom nového stvorenia...“ ‘Abdu’l‑­Bahá

Bahájska viera sa začala poslaním, ktoré Boh zveril dvom božským Poslom – Bábovi a Bahá’u’lláhovi. Jednota viery, ktorú priniesli, pramení z výslovných Bahá’u’lláhových pokynov, ktoré zaisťujú kontinuitu vedenia po Jeho zosnutí. Táto línia nástupníctva, ktorej sa hovorí Zmluva, prešla z Bahá’u’lláha na Jeho syna ‘Abdu’l‑­Bahu a z ‘Abdu’l‑Bahu na Jeho vnuka Shoghiho Effendiho a potom na Svetový dom spravodlivosti, ktorého ustanovenie nariadil Bahá’u’lláh. Baháji prijímajú božskú autoritu Bába, Bahá’u’lláha a týchto menovaných nástupcov.


Báb »

(1819 – 1850)

Báb je zvestovateľom bahájskej viery. V polovici 19. storočia ohlásil príchod Toho, kto prinesie posolstvo, ktoré zmení duchovný život ľudstva. Jeho poslaním bolo pripraviť cestu pre príchod druhého Posla Božieho, väčšieho ako bol On sám, ktorý prinesie vek mieru a spravodlivosti.


Bahá’u’lláh »

(1817 – 1892)

Bahá’u’lláh – „Sláva Božia“ – je Prisľúbeným, ktorého predpovedal Báb a všetci božskí Poslovia minulosti. Bahá’u’lláh priniesol ľudstvu nové zjavenie od Boha. Z Jeho pera prúdili tisícky veršov, listy a knihy. Vo Svojich spisoch vykreslil rámec pre rozvoj svetovej civilizácie, ktorá dbá o duchovnú aj materiálnu stránku ľudského života. Kvôli tomu pretrpel 40 rokov väznenia, mučenia a vyhnanstva.


‘Abdu’l‑Bahá »

(1844 – 1921)

Bahá’u’lláh vo Svojej poslednej vôli menoval Svojho najstaršieho syna ‘Abdu’l‑­Bahu za povereného vysvetľovateľa Svojho učenia a za hlavu viery. Na Východe aj Západe sa stal známym ako zástanca mieru, človek s príkladným životom a vedúci predstaviteľ novej viery.


Shoghi Effendi »

(1897 – 1957)

Shoghi Effendi, ktorého ‘Abdu’l‑Bahá ako Svojho najstaršieho vnuka menoval za strážcu bahájskej viery, sa 36 rokov systematicky staral o rozvoj, prehlbovanie porozumenia a posilňovanie jednoty bahájskeho spoločenstva pri tom, ako sa čoraz väčšmi rozrastalo a odrážalo rozmanitosť celého ľudského rodu.


Svetový dom spravodlivosti »

(ustanovený v roku 1963)

Rozvoj bahájskej viery na celom svete dnes usmerňuje Svetový dom spravodlivosti. Bahá’u’lláh dal vo Svojej knihe zákonov pokyny Svetovému domu spravodlivosti, aby pozitívne vplýval na blahobyt ľudstva, šíril vzdelanie, mier a globálnu prosperitu a chránil ľudskú česť a postavenie náboženstva.