Boh a Jeho stvorenie

„Všetko stvorené v celom vesmíre je len dvercami k Jeho poznaniu…“ Bahá’u’lláh

Bahájske spisy vysvetľujú, že podstata Boha presahuje porozumenie smrteľnej mysle, hoci prejavy Jeho prívlastkov môžeme nájsť vo všetkom stvorenom. Od vekov Boh postupne posiela božských Poslov, aby ľudstvo vzdelávali a viedli. V celých národoch prebúdzajú schopnosť prispievať k rozvíjaniu civilizácie v miere, ktorá nikdy predtým nebola možná.

Zjavenie »


Boh, Stvoriteľ vesmíru, je Vševedúci, nadovšetko Milujúci a nadovšetko Milosrdný. Tak ako fyzické slnko žiari na svet, na celé stvorenie dopadá svetlo Božie. Prostredníctvom učenia Prejavov Božích, medzi ktorými boli Abrahám, Krišna, Zoroaster, Mojžiš, Budha, Ježiš Kristus, Mohamed a v nedávnej dobe Báb a Bahá’u’lláh, sa zušľachťujú duchovné, intelektuálne a morálne schopnosti ľudstva.


Príroda »


Krása, bohatstvo a rozmanitosť sveta prírody sú prejavy Božích prívlastkov. Tak v nás vzbudzujú hlbokú úctu k prírode. Ľudstvo je schopné vymaniť sa zo sveta prírody. A keďže spravuje obrovské prírodné zdroje planéty, je zodpovedné za ich využívanie takým spôsobom, ktorý zachováva rovnováhu a prispieva k rozvíjaniu civilizácie.


Neustále sa rozvíjajúca civilizácia »


Ľudstvo, ktoré má za sebou detstvo, teraz stojí na prahu svojej kolektívnej dospelosti. Jej korunou bude zjednotenie ľudského rodu v svetovej civilizácii. Vznik tejto civilizácie, ktorá bude prekvitať po duchovnej aj materiálnej stránke, znamená, že jej duchovné a praktické aspekty života sa budú rozvíjať vo vzájomnej harmónii.