Citáty

„Na najvnútornejšiu túžbu každého srdca zhovárať sa so svojím Tvorcom [baháji] odpovedajú skutkami spoločného uctievania v rozličných prostrediach, zjednocujú sa s ostatnými pri modlitbe, prebúdzajú duchovnú vnímavosť a vytvárajú životný štýl, ktorý sa vyznačuje zbožnosťou.“

Na odkazoch nižšie sa môžete zahĺbiť do citátov na rôzne témy.

Duša a život po smrti »

Modlitba a meditácia »

Príroda »

Povaha a správanie »

Štedrosť »

Veda a náboženstvo »

Zjavenie, podstata Boha a úloha Prejavov Božích »