Kontakt

Národná duchovná rada bahájov v Slovenskej republike
Sládkovičova 11
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika

+421 951 002 853

nsa@bahai.sk
www.bahai.sk
Bahájske spoločenstvo v SR

Kontakt pre médiá

Kancelária pre styk s verejnosťou Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike
+421 910 975 104
kancelaria@bahai.sk

Predtým, než nás kontaktujete si prosím prečítajte poučenie o spracúvaní osobných údajov. Tým, že nás kontaktujete potvrdzujete, že ste sa s týmto poučením oboznámili.


Bahá’í společenství ČR

Lucemburská 33
Praha 3, 130 00
+420 222 713 496
+420 777 557 291
info@bahai.cz
www.bahai.cz
Bahá’í společenství ČR