Život v modlitbe

„Najpožehnanejším stavom je stav modlitby a pokornej prosby. Modlitba je rozhovor s Bohom. Vytvára duchovnosť, vytvára pozornosť a nebeské pocity, navodzuje nové vábenie ku Kráľovstvu a vzbudzuje schopnosti vyššieho chápania.“ ‘Abdu’l-Bahá

Služba a uctievanie stoja v strede modelu života spoločenstva, ktorý sa baháji na celom svete snažia vytvárať. Sú to dva rôzne, no predsa neoddeliteľné základné prvky, vďaka ktorým život spoločenstva napreduje. Ako píše ‘Abdu’l-Bahá:

„Úspech a prosperita závisia od služby a uctievania Boha.“ ‘Abdu’l-Bahá

Modlitba je neoddeliteľnou súčasťou bahájskeho života, či už na úrovni jednotlivca, spoločenstva alebo inštitúcií. Baháji sa počas dňa opakovane obracajú v modlitbe k Bohu – prosia Ho o pomoc, prihovárajú sa za svojich milovaných, chvália Ho a vyjadrujú Mu svoju vďačnosť, prosia o božské utvrdenia a vedenie. Okrem toho sa modlitbami zvyčajne začínajú aj končia konzultačné stretnutia a zhromaždenia, na ktorých sa priatelia stretávajú, aby spolu uskutočňovali rozličné projekty.

Baháji zvyčajne u seba doma usporadúvajú stretnutia, na ktorých sa modlia spolu so svojimi priateľmi, či už bahájmi, alebo ľuďmi iného vierovyznania. Takéto stretnutia majú v prítomných prebudiť duchovnú vnímavosť a spolu so skutkami služby, ktoré preukazujú iným ľuďom, vedú k modelu života spoločenstva, ktoré je naplnené duchom uctievania a sústredené na podporovanie duchovného a materiálneho blahobytu.

Spojenie služby a uctievania nachádza svoje vyjadrenie v inštitúcii mashriqu’l-adhkár. Jej štruktúra pozostáva z hlavnej budovy, ktorá predstavuje ústredný bod uctievania v danej geografickej oblasti, a priľahlých budov, ktoré sú určené na poskytovanie vzdelania, zdravotnej starostlivosti a iných služieb týkajúcich sa spoločenského a ekonomického pokroku spoločenstva. Hoci v súčasnosti na svete existuje len niekoľko mashriqu’l-adhkárov, stále viac spoločenstiev kladie základy pre ich výstavbu, aby tak v budúcnosti mohla mať z nich úžitok každá oblasť.