Kapacita bahájskych inštitúcií

„Pri tom, ako inštitúcie viery získavajú skúsenosti… čoraz zručnejšie ponúkajú pomoc, zdroje, povzbudenie a láskyplné vedenie vhodným iniciatívam, slobodne a harmonicky konzultujú navzájom a s ľuďmi, ktorým slúžia, a usmerňujú individuálnu a kolektívnu energiu smerom k premene spoločnosti.“ Svetový dom spravodlivosti

Postupný vývoj administratívnej štruktúry bahájskeho spoločenstva a zdokonaľovanie súvisiacich procesov sú oblasti, ktorým sa venuje významná pozornosť už od vzniku bahájskej viery. Opísané sú v časti Bahájsky správny poriadok v sekcii V čo baháji veria.

Energia, ktorú baháji venujú zvyšovaniu schopností inštitúcií a starostlivosti o rozvoj administratívnych procesov a štruktúr, je podnecovaná nielen želaním zvyšovať účinnosť správy vlastných záležitostí. Rozvoj svojich inštitúcií chápu ako nevyhnutný príspevok k modelu nového spoločenského usporiadania, ktoré Bahá’u’lláh predvídal, a k novým spôsobom, akými sa bude zrelé ľudstvo starať o svoje politické, sociálne a kultúrne záležitosti.