„Vskutku vedz, že duša je znamením Božím, nebeským drahokamom, ktorého skutočnú podobu nepochopili ani tí najučenejší z ľudí a ktorého záhady nemá nádej odhaliť ani akokoľvek bystrá myseľ.“ – Bahá’u’lláh

Život ducha

„Ak by si získal čo i len kvapôčku z krištáľových vôd božského poznania, razom by si si uvedomil, že pravý život nepredstavuje život tela, ale život ducha.“ Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláhove zjavenie potvrdzuje, že cieľom nášho života je spoznávať Boha a dospieť do Jeho prítomnosti. Našou pravou skutočnosťou je naša inteligentná duša, ktorej slobodná vôľa a rozumové schopnosti nám umožňujú neustále sa zlepšovať a pomáhať spoločnosti napredovať. Služba Bohu a ľudstvu dáva nášmu životu význam a takisto nás pripravuje na chvíľu, kedy sa naša duša oddelí od tela a bude pokračovať na svojej večnej ceste k jej Tvorcovi.


Duša človeka »


Každá ľudská bytosť vlastní nesmrteľnú inteligentnú dušu, ktorá na krátky čas žije na tomto svete a po celú večnosť sa približuje k Bohu. Zmyslom nášho života je duchovne sa rozvíjať tým, že slúžime našim blížnym. Získavame tak duchovné vlastnosti, ktoré potrebujeme na život, ktorý príde po tomto pozemskom živote.


Zbožnosť »


Medzi zbožné počiny, ktoré sú vlastné pobožnému životu, patria modlitba, meditácia, pôst, púť a služba ostatným. Vďaka nim môžu jednotlivci a spoločnosti neustále upevňovať jedinečné puto existujúce medzi Bohom a ľudstvom.


Život štedrého dávania »


Podobne ako sviečka existuje, aby dávala svetlo, ľudská duša bola stvorená, aby sa štedro rozdávala. Náš najvznešenejší cieľ napĺňame tak, že žijeme službou a pokorne a nezištne ponúkame svoj čas, energiu, poznanie a finančné prostriedky.


Povaha a správanie »


Pestovanie duchovných vlastností sa na tomto svete nedá oddeliť od neustáleho zušľachťovania nášho správania. Naše činy tak stále viac odrážajú vznešenosť a rýdzosť, ktorou je obdarená každá ľudská bytosť. Duchovné vlastnosti sa nedajú získať zameriavaním sa na seba, rozvíjajú sa vďaka službe druhým.