Podmienky používania

„Bahájska viera” je oficiálnou prezentáciou Slovenského bahájskeho spoločenstva na celosvetovej internetovej sieti (World Wide Web). Všetky články a fotografie z tejto stránky môžu byť voľne kopírované, preposielané emailom, zverejňované inde na internete a inak šírené jednotlivcami alebo organizáciami, za splnenia nasledujúcich podmienok:

Bahájske spoločenstvo musí byť vždy uvedené ako pôvodný vydavateľ a stránky bahájskej viery musia byť uvedené ako pôvodný zdroj.

Kopírovaný obsah musí byť vždy sprevádzaný zreteľným odkazom na túto internetovú stránku (v online médiách) alebo na URL (http://www.bahai.sk) tejto stránky (v iných médiách).

Fotografie a články nemôžu byť žiadnym spôsobom použité v rozpore so zámerom a predpokladom pôvodného zdroja (vrátane náznakov spojenia alebo podpory akéhokoľvek výrobku, služby, názoru alebo veci, a to bez výnimky).

Fotografie môžu byť upravované iba z dôvodu veľkosti. Popisky musia vždy zostať pri fotografii.

Bahájske medzinárodné spoločenstvo neponesie voči žiadnej osobe alebo organizácii právnu zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné náhrady škody, ktoré môžu vyplynúť z akéhokoľvek prístupu alebo použitia príbehov a / alebo fotografií na našich stránkach.

Hoci je toto paušálne povolenie na kopírovanie článkov a fotografií z tejto stránky vydané bez obmedzenia, tzn. že nie je vyžadované žiadne špeciálne povolenie, Slovenské bahájske spoločenstvo si vyhradzuje plné ochranné práva na svoje príbehy a fotografie, spadajúce pod všetky príslušné národné a medzinárodné zákony.

Ak máte ohľadom týchto zásad akékoľvek otázky, pošlite nám prosím email na info@bahai.sk.