Podmienky používania

„Bahájska viera“ je oficiálnou prezentáciou Slovenského bahájskeho spoločenstva na celosvetovej internetovej sieti (World Wide Web). Všetky články a fotografie z tejto stránky môžu byť voľne kopírované, preposielané emailom, zverejňované inde na internete a inak šírené jednotlivcami alebo organizáciami, za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • Bahájske spoločenstvo musí byť vždy uvedené ako pôvodný vydavateľ a stránky bahájskej viery musia byť uvedené ako pôvodný zdroj.

  • Kopírovaný obsah musí byť vždy sprevádzaný zreteľným odkazom na túto internetovú stránku (v online médiách) alebo na URL (https://www.bahai.sk) tejto stránky (v iných médiách).

  • Fotografie a články nemôžu byť žiadnym spôsobom použité v rozpore so zámerom a predpokladom pôvodného zdroja (vrátane náznakov spojenia alebo podpory akéhokoľvek výrobku, služby, názoru alebo veci, a to bez výnimky).

  • Fotografie môžu byť upravované iba z dôvodu veľkosti. Popisky musia vždy zostať pri fotografii.

  • Bahájske medzinárodné spoločenstvo neponesie voči žiadnej osobe alebo organizácii právnu zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné náhrady škody, ktoré môžu vyplynúť z akéhokoľvek prístupu alebo použitia príbehov a / alebo fotografií na našich stránkach.

  • Hoci je toto paušálne povolenie na kopírovanie článkov a fotografií z tejto stránky vydané bez obmedzenia, tzn. že nie je vyžadované žiadne špeciálne povolenie, Bahájske spoločenstvo v SR si vyhradzuje plné ochranné práva na svoje príbehy a fotografie, spadajúce pod všetky príslušné národné a medzinárodné zákony.

Ak máte ohľadom týchto zásad akékoľvek otázky, pošlite nám prosím email na info@bahai.sk.