„Nesmierne vzdialené je Jeho sláve to, aby ľudské pero či jazyk naznačovali Jeho záhady...“ – Bahá’u’lláh

Zjavenie

Boh, Stvoriteľ vesmíru, je Vševedúci, nadovšetko Milujúci a nadovšetko Milosrdný. Presne tak, ako fyzické slnko žiari na svet, na celé stvorenie dopadá Božie svetlo. Je úplne nemožné, aby akákoľvek smrteľná myseľ skutočne pochopila podstatu Boha. Nech je naša predstava o Bohu akákoľvek obsiahla a dômyselná, vždy je ohraničená obmedzeniami ľudskej mysle.

Počas vekov Boh postupne posiela božských Poslov, ktorí sú známi ako Božie Prejavy, medzi nimi Abrahám, Krišna, Zoroaster, Mojžiš, Budha, Ježiš Kristus, Mohamed a v nedávnej dobe Báb a Bahá’u’lláh, aby zušľachťovali duchovné, intelektuálne a morálne schopnosti ľudstva. Po príchode Prejavu Božieho nastane vo svete mimoriadny pokrok. Jeho učenie zasiahne zdroj ľudskej motivácie a prebudí tak v celých národoch schopnosti na to, aby prispeli k rozvíjaniu civilizácie v miere, ktorá predtým nikdy nebola možná.

Dnes sa nachádzame na prahu dospelosti ľudského rodu. Kolektívne sme prešli rôznymi stupňami detstva. Spoločnosť sa po celom svete pretvára a konečný smer je jasný: nie sme svedkami ničoho iného ako zjednocovania ľudstva do celosvetovej civilizácie.


„Podívaj sa na úžasné dôkazy Božieho diela a premýšľaj nad ich rozsahom a povahou.“ Bahá’u’lláh