„Vskutku vedz, že duša je znamením Božím, nebeským drahokamom, ktorého skutočnú podobu nepochopili ani tí najučenejší z ľudí a ktorého záhady nemá nádej odhaliť ani akokoľvek bystrá myseľ.“ – Bahá’u’lláh

Racionálna duša

Racionálna a nesmrteľná duša predstavuje základnú identitu každej ľudskej bytosti. Vo fyzickom svete neustále dochádza k spájaniu a rozkladu, k pokroku a úpadku. No duše sa netýka ani dezintegrácia ani regresia. „Vôbec nepodlieha poriadku fyzického stvorenia.“ 1

Nedokážeme pochopiť presnú povahu duše. Ako hovorí Bahá’u’lláh, je „znamením Božím, nebeským drahokamom, ktorého skutočnú podobu nepochopili ani tí najučenejší z ľudí a ktorého záhady nemá nádej odhaliť ani akákoľvek bystrá myseľ.“ 2 Duša „prvá spomedzi všetkého stvoreného ohlasuje znamenitosť svojho Stvoriteľa, prvá uznáva Jeho slávu, ľne k Jeho pravde a v úcte sa Mu klania.“ 3

Každý ľudský život začína vo chvíli, keď sa duša spojí s embryom v čase počatia. No spojenie nie je materiálne. Duša do tela nevstupuje ani z neho nevystupuje a nevyskytuje sa na žiadnom fyzickom mieste. Bahá’u’lláh vysvetľuje vzťah medzi telom a dušou pomocou metafory o slnku: „Ľudská duša je slncom, ktoré rozjasňuje telo a z ktorého získava žitie, a tak by sa na ňu malo nazerať.“ 4

Bahájske spisy vysvetľujú, že schopnosti mysle, akými sú myslenie, uvažovanie, chápanie a predstavivosť sú „vrodené vlastnosti duše, tak ako je vyžarovanie svetla základnou vlastnosťou slnka.“ 5 Telo človeka je „ako zrkadlo, jeho duša ako slnko a jeho mentálne schopnosti ako lúče, ktoré vyžarujú z tohto zdroja svetla.“ 6

Využívaním týchto schopností duše možno dosahovať ľudský pokrok. ‘Abdu’l‑Bahá povedal, že duša „dokáže odhaľovať zákonitosti vecí, chápať osobitosti bytostí a preniknúť tajomstvami existencie. Pôvod všetkých odvetví vedy, poznania, umenia, divov, inštitúcií, objavov a podnikania pramení z používania inteligencie racionálnej duše.“ 7 Ďalej hovorí, že kedysi boli tieto zákonitosti „nepoznané, boli chránenými záhadami a skrytými tajomstvami. Racionálna duša ich postupne objavovala a vyniesla ich z neviditeľnej ríše do viditeľnej.“ 8

  1. ‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské promluvy 

  2. Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, LXXXII 

  3. Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, LXXXII 

  4. Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, LXXX 

  5. ‘Abdu’l‑Bahá, Tabuľka Augustovi Forelovi 

  6. ‘Abdu’l‑Bahá, Tabuľka Augustovi Forelovi 

  7. ‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky 

  8. ‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky