„...skutočná viera neznamená len doznať jedinosť Boha, ale skôr žiť život, v ktorom sa bude prejavovať všetka znamenitosť a cnosti...“ – ‘Abdu’l-Bahá

Púť

Nasledovníci každého náboženstva cestujú od nepamäti na určité uctievané miesta, ktoré tvoria časť ich duchovného dedičstva. Fyzickým aktom púte vyjadrujú svoju oddanosť a vonkajšie zobrazenie svojej duchovnej cesty, na ktorú sa vydali. Aj baháji absolvujú púť. Každý rok tisíce z nich využívajú možnosť vytvoriť si pevné a trvalé spojenie s duchovným a administratívnym centrom viery, ktoré sa nachádza na severe Izraela v mestách Hajfa a Akká.

Keď žil Bahá’u’lláh vo vyhnanstve, Jeho nasledovníci za Ním cestovali z Iránu, niekedy pešo niekoľko mesiacov, aby sa s Ním osobne stretli. Keď zomrel, stala sa Jeho svätyňa miestom, ku ktorému sa baháji každý deň obracajú, keď sa modlia, a ktoré túžia navštíviť aspoň raz v živote. Púť do Hajfy a Akky pokračuje. Dnes sa bahájski pútnici modlia a meditujú v Bahá’u’lláhovej svätyni a v Bábovej svätyni, ako aj v nádherných záhradách, ktorými sú obklopené. Inšpirujúca je pre nich aj návšteva rozličných historických miest spojených so životom Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Bahu a Shoghi Effendiho a budov, v ktorých sídli celosvetová administratíva bahájskeho spoločenstva.

„Sväté miesta sú nepochybne zdrojmi Božskej štedrosti,“ napísal ‘Abdu’l-Bahá, „pretože keď človek vstúpi na osvietené miesta spojené so životmi mučeníkov a svätých duší a zachováva pietu, fyzické aj duchovné srdce mu naplní veľká láska.“ 1

Púť ponúka bahájom pochádzajúcich z množstva rozličných kultúr a krajín jedinečnú možnosť zažiť drahocenné chvíle vzájomného duchovného priateľstva. Pútnici sú považovaní za „životodárnu krv“ Bahájskeho svetového centra. Prinášajú správy o svojich aktivitách a odnášajú si do svojich krajín inšpiráciu a nový pohľad. Keď sa vrátia domov po krátkej, ale veľmi intenzívnej ceste vo Svätej zemi, zážitky z nej ich naplnia novým elánom, s ktorým sa opäť pustia do služby ľudstvu, a nadšene sa delia so svojimi príbuznými a priateľmi o nadobudnutú radosť.

  1. ‘Abdu’l-Bahá, úryvok z tabuľky