„Plodmi ľudského stromu vždy boli a sú dobrotivé skutky a chvályhodná povaha.“ – Bahá’u’lláh

Čistota srdca

„V živote ľudskej bytosti musí byť na prvom mieste čistota, potom sviežosť, čistotnosť a nezávislosť ducha,“ hovorí ‘Abdu’l‑Bahá. „Najskôr treba koryto očistiť, až potom možno doňho viesť sladké riečne vody. …Čisté zmysly vdychujú vône, ktoré vanú z ružovej záhrady Jeho štedrosti. Vyleštené srdce bude zrkadliť pôvabnú tvár pravdy.“ Ľudské srdce je ako zrkadlo, ktoré dokáže odrážať duchovné vlastnosti a prejavovať božské rysy. Aby tomu tak bolo, musí sa neustále očisťovať od prachu a nečistôt sveta. „Nech sa vaše srdcia stanú jasnými a čistými sťa vyleštené zrkadlá, v ktorých sa môže odrážať plná sláva Slnca Pravdy.“, znejú ‘Abdu’l‑Bahove slová.

Ó SYNU DUCHA! Moja prvá rada znie: Maj čisté, láskavé a žiarivé srdce, aby si mohol získať mocnárstvo pradávne, nepominuteľné a trvalé. Bahá'u’lláh, Skryté slová, z arabčiny, č. 1

Ó SYNU ČLOVEKA! Raduj sa z plného srdca, aby si bol hoden stretnúť sa so Mnou a zrkadliť Moju krásu Bahá'u’lláh, Skryté slová, z arabčiny, č. 36

Ó DETI ADAMOVE! Sväté slová a čisté a dobré skutky vystupujú na nebesia božskej slávy. Usilujte sa, aby vaše skutky boli očistené od prachu sebectva a pokrytectva a aby sa im na dvore slávy dostalo priazne. Veď onedlho posudzovatelia ľudstva vo svätej prítomnosti Zbožňovaného neprijmú nič, len výslovnú cnosť a skutky nepoškvrnenej čistoty. Toto je dennica múdrosti a božského tajomstva, ktorá zažiarila nad obzorom božskej vôle. Požehnaní sú tí, ktorí sa k nej obrátia. Bahá'u’lláh, Skryté slová, z perzštiny, č. 69

Svet sa pominie a rovnako tak všetky veci, z ktorých sa tešia vaše srdcia, alebo ktorými sa pýšite pred ľuďmi. Očistite si zrkadlá svojich sŕdc od poškvrny sveta a všetkého, čo je v ňom, aby mohli odrážať oslnivé svetlo Božie. Toto vám vskutku umožní zaobísť sa bez všetkého okrem Boha a dosiahnuť spokojnosť vášho Pána, nadovšetko Štedrého, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho. Bahá'u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts

Požehnaný si a budeš ešte požehnanejší, ak budú tvoje nohy pevné, tvoje srdce pokojné vďaka vôni Jeho Ducha Svätého a tvoje tajné a skryté myšlienky čisté pred Pánom Zástupov! Tablets of ‘Abdu’l‑Bahá, 3. diel, str. 704

Byť čistým a svätým vo všetkých veciach je prídomkom posvätenej duše a nevyhnutnou charakteristikou nezotročenej mysle. Najlepšou z dokonalostí je nepoškvrnenosť a oslobodenie sa od každého nedostatku. Len čo sa človek v každom aspekte očistí a vyčistí, stane sa ústredným centrom odrážajúcim Prejavené svetlo.

V živote ľudskej bytosti musí byť na prvom mieste čistota, potom sviežosť, čistotnosť a nezávislosť ducha. Najskôr treba koryto očistiť, až potom možno doňho viesť sladké riečne vody. Cudné oči si užijú blažený pohľad Pána a spoznajú, čo toto stretnutie znamená. Čisté zmysly vdychujú vône, ktoré vanú z ružovej záhrady Jeho štedrosti. Vyleštené srdce bude zrkadliť pôvabnú tvár pravdy. Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá

Priame a posvätné prikázania Božie nám zakazujú ohovárať a prikazujú nám preukazovať mier a priateľstvo a nabádajú nás k bezúhonnosti správania, úprimnosti a harmónii so všetkými príbuzenstvami a národmi zeme. ‘Abdu’l‑Bahá, The Will and Testament of ‘Abdu’l‑Bahá