Sídlo Svetového domu spravodlivosti na hore Karmel v Hajfe.

Sídlo Svetového domu spravodlivosti

Shoghi Effendi povedal, že trvalé sídlo Svetového domu spravodlivosti bude vybudované na svahoch hory Karmel v blízkosti Bábovej svätyne a neďaleko miest odpočinku Bahá’u’lláhovej rodiny. Strážca preto vytvoril chodník v tvare oblúka a okolo neho založil nádherné záhrady a vytvoril predstavu do budúcnosti, že tam bude stáť niekoľko budov, ktoré budú slúžiť ako svetové administratívne centrum bahájskej viery.

Svetový dom spravodlivosti v roku 1975 oznámil, že nastal čas, aby sa začalo stavať jeho trvalé sídlo, budova, ktorá bude „nielen slúžiť praktickým potrebám stále sa konsolidujúceho administratívneho centra, ale bude po nasledujúce storočia stáť ako viditeľný prejav veľkoleposti božsky nariadených inštitúcií Bahá’u’lláhovho správneho poriadku“.1 Stavba bola dokončená v roku 1983 a začala sa v tom istom roku aj používať.

Harmonizujúci architektonický štýl

Sídlo Svetového domu spravodlivosti stojí na vrchole oblúka na hore Karmel. Na jeho východnej strane je stála budova pre inštitúciu Medzinárodného centra pre učenie viery. Na druhej strane je Centrum pre štúdium textov, v ktorom je knižnica a rozličné kancelárie, a budova Medzinárodného bahájskeho archívu, v ktorom sú uložené historické predmety a vzácne pamiatky spojené s ústrednými postavami viery a počiatočnými rokmi bahájskeho náboženstva.

Dôležitosť sídla Svetového domu spravodlivosti vo vzťahu k ostatným budovám je jasne vyjadrená jeho lokalizáciou, ako aj architektonickými detailami, jeho veľkosťou a výškou.

Sídlo Svetového domu spravodlivosti.
Sídlo Svetového domu spravodlivosti.

Shoghi Effendi určil, že budovy situované pozdĺž oblúka by mali byť postavené v harmonizujúcom architektonickom štýle, v rovnakom, ktorý on sám použil pri výstavbe Medzinárodného bahájskeho archívu v štýle klasického iónskeho slohu. To znamenalo, že architektúra ostatných budov bude v klasickom štýle, alebo v súčasnom štýle zahŕňajúcom princípy a prvky klasickej architektúry. Budova sídla najvyššej administratívnej inštitúcie bahájskej viery bola postavená v štýle majestátneho korintského slohu.

Arkádu, ktorá obkolesuje budovu, krášlia vysoké vertikálne vrúbkované korintské stĺpy. V bode osi oblúka, kde sa nachádza vchod do budovy, je situovaný arkáde predsadený vstupný portál, ktorý podopiera šesť dodatočných stĺpov. Svojou hĺbkou a výškou portál odkazuje na podobné prvky v perzskej architektúre a tento priestor pôsobí dojmom, akoby všetko pozýval dnu. Nad hlavnými dverami, ktorými vstupujú hostia a pútnici, je veľkoplošné okno sály, v ktorej zasadá Svetový dom spravodlivosti. Nachádza sa v srdci budovy, je situovaná k Bahá’u’lláhovej svätyni a je korunovaná kupolou. Táto kupola, rovnako ako mnohé kupoly architektúry východu, má ako základ osemuholník v srdci samotnej budovy so zaujímavým systémom spolupôsobenia s geometriou dĺžky a šírky budovy.

V budove sa okrem poradnej miestnosti Domu spravodlivosti nachádza prijímacia hala pre pútnikov a iných dôležitých návštevníkov, konferenčná miestnosť a priestory pre najbližšie oddelenie sekretariátu Domu spravodlivosti.

  1. Svetový dom spravodlivosti, To the Followers of Bahá’u’lláh throughout the World, (Nasledovníkom Bahá’u’lláha na celom svete), 5. jún 1975